Organiseren in een wereld van verandering
DIENSTEN

Opgavegericht Organiseren

Hoe worden we een responsieve, flexibele organisatie? Hoe zorgen we voor maatwerk in onze aanpak? Hoe komen we tot een integrale werkwijze die leidt tot waarde bij de eindgebruikers? Ik begeleid de processen die antwoord geven op deze vragen.

Participatie

Wat kunnen we doen om mensen hun verantwoordelijk deel te laten pakken?  Hoe benutten we de aanwezige energie en initiatieven? Ik ontwerp samen met u een traject waardoor participatie mogelijk wordt. Zowel in organisaties als in het democratisch samen leven.

Werken in Netwerken

Hoe kun je doelgericht te werk gaan in netwerken? Hoe bouw je aan een complex vraagstuk als de dynamiek en het aantal spelers groot is? Ik leid netwerkprogramma’s en organiseer workshops en leergangen over Netwerkprogrammatisch werken.

Zelf Organisatie

Hoe organiseer ik mijn werk zodat ik -samen met anderen- doelen realiseer? Wat vraagt het om persoonlijke stijl, kracht en motivatie echt in te zetten? Hoe maak ik steeds de juiste afweging als ik kies voor een oplossing? Ik ondersteun in het zelf leren organiseren.
KLANTEN
Cumulus Welzijn
Logo Stichting Eigentijdse Verbindingen
LOC Zeggenschap in zorg
Vrijwilligers Meldpunt Wageningen
Wijkraad Noordoost Utrecht
Gemeente Waddinxveen
Gemeente Wageningen
Centrum Well
Hogeschool Ede
Abrona
Gemeente Utrecht
sioo
Nyenrode
gemeente amsterdam
OVER

Helder geluid

Heeft een doorleefde visie op organiseren. Veel inzicht in de psychologie van mensen en een groot repertoire aan interventies. Levert waardevolle inzichten op inhoud én proces.”
1

Flexibele partner

Zeer loyaal aan de opdracht. Is veelzijdig en treedt op in verschillende rollen zoals programmaleider, adviseur en opleider. Verbind strategisch niveau met operatie en vice versa.”

Scherpe beelden

Dringt snel door naar de kern, brengt samenhang. Triggert mensen om verder te komen, speelt daarbij in op hun eigen ideeën.”
N

Kundig vakvrouw

Brede kennis, expert in het ‘werken in netwerken’. Vaardig in het omgaan met groepen. Creatief in het hanteren van verschillende werkvormen.”
Gerdine van Ramshorst
GERDINE

Ik draag graag bij aan het fundamenteel versterken van ons samen leven. (Opnieuw) leren organiseren zie ik als een belangrijke peiler daarin. Voor ons als individu, maar ook voor alle samenwerkingsverbanden en instellingen.

Ik zie mijn werk als ‘de kunst van het in verband brengen’. Om ‘dat ene’ zijn rol en plaats te geven in het netwerk van verhoudingen. Waardoor harmonie ontstaat in het samen werken en leven.

Hoe we met onszelf omgaan is net zo belangrijk als hoe we in de omgeving functioneren. Dit hangt met elkaar samen; zo buiten, zo binnen. Het gaat om dat het klopt: wie je bent, met wat je zegt en doet. Waardoor je tot je recht komt en betrouwbaar bent. Deze opdracht geef ik mezelf.

LEZEN
Satter Audiovisuele Producties - MBO Amersfoort
Satter Audiovisuele Producties - Wat, is dat patat
Satter Audiovisuele Producties - G1000
Satter Audiovisuele Producties - expodix
CONTACT
Heeft u een vraagstuk waarbij u hulp kunt gebruiken? Neem vrijblijvend contact op, ik ontmoet u graag!

6 + 4 =

CREDITS
Website: ditisroos.nl                    Foto surfer: Georg Nietsch                    Foto’s Gerdine: Marloes Klaver                    Tekening: Loes van Dijk                    Pictogrammen: Flaticon