Welkom op deze site! Hier kunt u terecht voor info over de zakelijke dienstverlening van Gerdine van Ramshorst samengevat onder de noemer change consultancy.

Mijn dienstverlening concentreert zich rond hulp bij problemen en uitdagingen, die niet door 1 team, organisatie, discipline en/of sector opgelost kunnen worden. Daarbij wordt automatisch de standaard manier van werken verlaten en ontstaan nieuwe samenwerkingsrelaties die niet-hiërarchisch van aard zijn. Dit vraagt een andere manier van organiseren en samenwerken. Daarnaast is het nodig dat betrokkenen niet alleen hun cognitie inbrengen, maar ook hun gevoel.

Met dit soort vragen kan ik u helpen:

 • Hoe organiseren we ons traject als de standaard aanpak niet past ?
 • Hoe krijg ik zicht op- en oefen ik invloed uit binnen complexe krachtenvelden?
 • Hoe creëer ik vertrouwen en constructieve relaties, ook al zijn er tegenstrijdige belangen?
 • Hoe werken we samen als gelijkwaardige partners met optimaal gebruik van elkaars pluspunten?

DIENSTEN

Programma / procesleiding

Bij maatschappelijke en organisatie vraagstukken waar grenzen van domeinen, disciplines, organisaties overschreden moeten worden, waar samenwerking, draagvlak en betrokkenheid nodig is voor optimale resultaten, waar leren en realiseren hand in hand gaan.

 

Leertrajecten

Voor adviseurs, projectleiders, beleidsmedewerkers e.a. die willen leren hoe je een ‘iemand wordt die dingen voor elkaar krijgt in complexe vraagstukken‘. Je krijgt praktische tools waarmee je direct aan de slag kunt.

Advies / coachgesprekken

Gesprekken met mij gaan van heel persoonlijk tot strategische verkenningen. Speciale aandacht heb ik voor de verbinding van de ‘soul-role-goal’. Bij individuen, maar ook hoe je daar voorwaarden voor schept in de organisatie en als leidinggevende.  

 

Bijeenkomsten

Op basis van uw vraag ontwerp, organiseer en begeleid ik workshops, werkconferenties en grote netwerkbijeenkomsten. Ook verzorg ik interactieve lezingen waarin ik mijn kennis en ervaring met u deel.

WERKWIJZE

Uiteraard is elke opdracht anders en lever ik maatwerk. Desondanks zijn er een aantal uitgangspunten die vrijwel altijd van toepassing zijn.

 • De inhoud van het traject wordt mede ontwikkelt met de mensen die het betreft
 • De bedoeling is leidend, effecten in de reële wereld zijn de toetssteen van het handelen
 • Betrokkenen zetten zich daar in waar hun voorliefde en deskundigheid tot zijn recht komt
 • We beginnen bij wat al ‘goed gaat’, waarderen dat en bouwen dat uit
 • We werken aan de verbinding tussen het hoofd (ratio) het hart (gevoel) en de handen (actie)
 • De beste leerschool is de praktijk, via actie leren en uitproberen komen we verder
 • We werken cyclisch werken door actie en reflectie af te wisselen in korte rondes
 • We werken via B naar B; het traject is een voorbeeld van de gewenste situatie
KLANTEN

Om het samen leuker, interessanter en vooral effectiever te maken!

Mijn klanten komen vooral uit publieke, not 4 profit en professionele organisaties. Van hogescholen tot welzijn- en zorgorganisaties, gemeenten, belangen- en brancheorganisaties, culturele stichtingen en netwerkverbanden van divers pluimage. Ook in de zakelijke dienstverlening deed ik opdrachten. Daarnaast was/ben ik actief in de (incompany en open inschrijving) programma’s van opleidingsinstituten als De Baak, Nyenrode EMDC en Sioo waar o.a. banken, pensioenbeheerders, ministeries, en bouwbedrijven in participeren, om maar wat te noemen. Mijn rol in die programma’s: docent, trainer, intervisiebegeleider en action learning coach.

Organisaties waar ik de laatste jaren o.a. met veel plezier werkte zijn de Gemeente Utrecht, m.n. bij Volksgezondheid, Vita Valley, ING. Momenteel werk ik o.a. voor Agis Innovatiefonds.

Daarnaast ben ik inmiddels zo’n 11 jaar actief als qigong (chi kung) docent, onder de noemer reset2u. (Als je het niet kent, denk aan tai chi.) Qigong brengt een grotere aanwezigheid in het lichaam, rust en zelfvertrouwen, zorgt voor een betere balans en energiedoorstroming. Het helpt om in contact met het gevoel te komen.

Belangrijker dan het type organisatie of netwerk waar mensen in werken, is voor mij de samenwerking die mijn (potentiële) klanten voor ogen hebben. Ik houd ervan met mensen te werken die voor het avontuur durven gaan, zich open stellen en betrokken zijn. Af en toe een confrontatie, elkaar dingen gunnen, jezelf relativeren en wederzijds vertrouwen zijn voor mij belangrijke waarden.

OVER

Helder geluid

Heeft een doorleefde visie op organiseren. Veel inzicht in de psychologie van mensen en een groot repertoire aan interventies. Levert waardevolle inzichten op inhoud én proces.”
1

Flexibele partner

“Loyaal aan de opdracht, veelzijdig en ervaren. Combineert en schakelt makkelijk in verschillende rollen zoals programmaleider, adviseur en opleider. Verbind strategisch niveau met operatie en vice versa.”

Scherpe beelden

Brede kennis, expert in het ‘werken in netwerken’. Vaardig in het omgaan met groepen. Creatief in het hanteren van verschillende werkvormen. Dringt snel door naar de kern, brengt samenhang. Triggert mensen om verder te komen.”

N

Kundig vakvrouw

Voor mij op dat moment de ideale combinatie van analytisch en invoelend vermogen. Met grote impact en passend bij mij als individu, mijn professionele rol en de benodigde organisatie veranderingen.”

Gerdine van Ramshorst
GERDINE

Ik ben een ervaren veelzijdig veranderkundige met een rugzak vol met tools en een grote betrokkenheid. Sensitief, gedreven, een scherpe analist met een holistische kijk en creatieve aanpak. Van nature gericht op ontwikkeling en vernieuwing heb ik het vermogen ontwikkeld om een vraagstuk in zijn verband te zien, mensen in beweging te krijgen en zo samen met betrokkenen tot resultaten te komen.

Ruim twintig jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Ik gaf mezelf de opdracht om een integrale werkwijze te ontwikkelen met de drie componenten die ik tot dan toe los van elkaar in praktijk bracht. Dat betrof mijn management en beleidservaring gecombineerd met een studie bestuurskunde, mijn scholing en ervaring in groepswerk en coaching maar ook mijn persoonlijke ontwikkeling o.a. in de vorm van (Taoïstische en sjamaanse) meditatie en bewegen. Mijn zoektocht concentreerde zich rond de vraag: hoe kunnen we de natuurlijke, zelforganiserende beweging van mensen en andere levende systemen zoals organisaties stimuleren en beïnvloeden? Dit is een veranderkundige vraag en dat is dan ook de richting waarin ik me ontwikkelde.

Ik kwam erachter dat Oost en West elkaar ontmoeten in de chaostheorie (complexiteitstheorie) en verdiepte me in netwerken als basisstructuur van levend weefsel. Dat gaf houvast bij het anders kijken naar complexe vraagstukken en bood handelingsperspectieven.

Contact met het lichaam en gevoel is een belangrijke voorwaarde om adequaat in het moment te kunnen handelen. Dit lichaamsbewustzijn integreren in ons professioneel handelen is uitdagend, maar geeft ook veel voldoening en ontspanning is mijn ervaring.

CONTACT

Heeft u een vraag of wilt u gewoon kennismaken? Neem vrijblijvend contact op, ik ontmoet u graag!

13 + 6 =

CREDITS

Website: ditisroos.nl                    Eerste foto: G. Tsapakis Unsplash                    Foto’s Gerdine: Marloes Klaver                    Pictogrammen: Flaticon

 
 
COOKIE-BELEID

Bekijk hier informatie over cookies.