Welkom op deze site van Gerdine van Ramshorst voor change consultancy op het snijvlak van maatschappelijke vraagstukken, organisatie- en netwerkontwikkeling.

Vandaag de dag zijn er veel maatschappelijke problemen en uitdagingen die niet door één organisatie of sector opgelost kunnen worden. Daarnaast komen 90% van de innovaties niet tot stand in een organisatie, maar er tussen. Waarbij niet de techniek de grootste uitdaging is, maar de wijze van organiseren. Samenwerken met meerdere partijen in formele en/of informele netwerken is meer dan ooit aan de orde, maar best lastig en voor velen onbekend terrein.

Wie neemt de leiding en wordt dit geaccepteerd door de anderen? Wat te doen als partijen zich achter hun eigen belang verschuilen of hun afspraken niet nakomen? Hoe zorg je dat er echt iets gebeurt in plaats van al dat praten tot je een ons weegt? Hoe kan een netwerkontwerp en sturingsfilosofie bijdragen om effectiever te zijn? Met dit soort vragen kan ik u helpen.

Bijvoorbeeld als programmaleider van een complex maatschappelijk vraagstuk waar meervoudige partijensamenwerking aan de orde is. Of als adviseur die mee analyseert wat er aan de hand is en met een passend (netwerk)ontwerp en trajectvoorstel komt. Als trainer en coach van opgaveteams en mensen die belangrijke rollen innemen in de netwerken. Ook ontwerp, organiseer en begeleid ik samenwerking- en leertrajecten, workshops, conferenties en bijeenkomsten op maat.

DIENSTEN

Programma / procesleiding

Bij maatschappelijke en organisatie vraagstukken waar grenzen van domeinen, disciplines, organisaties overschreden moeten worden, waar samenwerking, draagvlak en betrokkenheid nodig is voor optimale resultaten, waar leren en realiseren hand in hand gaan.

 

Leertrajecten

Voor adviseurs, projectleiders, beleidsmedewerkers e.a. die willen leren hoe je een ‘iemand wordt die dingen voor elkaar krijgt in netwerk verband‘. Je leert wat dat van jou vraagt en krijgt praktische tools waarmee je direct aan de slag kunt.

Advies / coachgesprekken

Gesprekken met mij kunnen alle kanten op. Van heel persoonlijk tot strategisch. Speciale aandacht heb ik voor de verbinding van de ‘soul-role-goal’. Bij individuen, maar ook hoe je daar voorwaarden voor schept in de organisatie en als leidinggevende.  

 

Bijeenkomsten

Op basis van uw vraag ontwerp, organiseer en begeleid ik workshops, werkconferenties en grote netwerkbijeenkomsten. Ook verzorg ik interactieve lezingen waarin ik mijn kennis en ervaring met u deel.

ACTUEEL
Opgavegericht werken, hoe organiseren we dat?

Opgavegericht werken, hoe organiseren we dat?

Veel (overheid)organisaties zijn bezig opgavegericht werken. Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt en doe een netwerk themaonderzoek; ‘Opgavegericht werken, hoe organiseren we dat?'. Artikelen n.a.v. dit onderzoek verschijnen op...

Lees meer
Samenwerken met resultaat

Samenwerken met resultaat

De overheid deelt verantwoordelijkheid voor maatschappelijke uitdagingen met inwoners, bedrijfsleven, collectieven, wetenschap. Dit betekent samenwerken met veel en diverse partijen. Zij heeft nieuwe gewoontes en gereedschap nodig om hier effectieve invulling aan te geven.

Lees meer
Opgavegericht werken leertraject

Opgavegericht werken leertraject

Speel jij een rol in de aanpak van eigentijdse vraagstukken waar veel partijen een aandeel in hebben? Dan is dit leertraject misschien wat voor jou. Het biedt houvast, inzicht en tools bij het werken aan complexe opgaven in netwerken en tijdelijke teams.

Lees meer
KLANTEN
Cumulus Welzijn
Logo Stichting Eigentijdse Verbindingen
LOC Zeggenschap in zorg
Vrijwilligers Meldpunt Wageningen
Wijkraad Noordoost Utrecht
Gemeente Waddinxveen
Gemeente Wageningen
Centrum Well
Hogeschool Ede
Abrona
Gemeente Utrecht
sioo
Nyenrode
gemeente amsterdam
OVER

Helder geluid

Heeft een doorleefde visie op organiseren. Veel inzicht in de psychologie van mensen en een groot repertoire aan interventies. Levert waardevolle inzichten op inhoud én proces.”
1

Flexibele partner

“Loyaal aan de opdracht, veelzijdig en ervaren. Combineert en schakelt makkelijk in verschillende rollen zoals programmaleider, adviseur en opleider. Verbind strategisch niveau met operatie en vice versa.”

Scherpe beelden

Brede kennis, expert in het ‘werken in netwerken’. Vaardig in het omgaan met groepen. Creatief in het hanteren van verschillende werkvormen. Dringt snel door naar de kern, brengt samenhang. Triggert mensen om verder te komen.”

N

Kundig vakvrouw

Voor mij op dat moment de ideale combinatie van analytisch en invoelend vermogen. Met grote impact en passend bij mij als individu, mijn professionele rol en de benodigde organisatie veranderingen.”

Gerdine van Ramshorst
GERDINE

Ervaren, veelzijdig veranderkundige met grote maatschappelijke betrokkenheid. Sensitief, gedreven, scherpe analist met een holistische kijk en creatieve aanpak. Zelfstandig sinds 1999. Van nature gericht op ontwikkeling en vernieuwing. Enerzijds ben ik op zoek naar de unieke kracht van mensen en dingen, anderzijds naar de samenhang in de onderlinge verhoudingen. Beiden zijn nodig voor een zekere harmonie in het geheel.

Competenties

  • Complexe vraagstukken in brede context zien en benaderen
  • Vanuit een overzichtspositie waarderend kijken en kansen grijpen
  • In co-creatie richting en concrete invulling geven aan verandering
  • Vanuit een methodisch kader praktisch en ‘hands on’ handelen, adviseren
  • Kan enthousiasmeren, draagvlak creëren en verbinden

Kernkwaliteit is een vraagstuk in zijn gehele verband te zien. Om vervolgens relaties en initiatieven te versterken, blokkades te ruimen en randvoorwaarden te realiseren waardoor het systeem in beweging en tot resultaten kan komen. Mijn visie op maatschappelijke vraagstukken en de aanpak daarvan is gevoed vanuit bestuurskunde, organisatiekunde, veranderkunde en een jarenlange praktijk waarin ik een diversiteit aan rollen in verschillende velden heb bekleed.

Ik houd van mijn werk en kan enorm genieten van echt samenwerken met opdrachtgevers en klanten. Vooral als dat in een informele en resultaatgerichte sfeer kan plaats vinden waarin we elkaar sterker maken.

LEZEN
Satter Audiovisuele Producties - MBO Amersfoort
Satter Audiovisuele Producties - Wat, is dat patat
Satter Audiovisuele Producties - G1000
Satter Audiovisuele Producties - expodix
CONTACT

Heeft u een vraag of wilt u gewoon kennismaken? Neem vrijblijvend contact op, ik ontmoet u graag!

14 + 15 =

CREDITS

Website: ditisroos.nl                    Eerste foto: G. Tsapakis Unsplash                    Foto’s Gerdine: Marloes Klaver                    Pictogrammen: Flaticon