Verbanden smeden

De kunst van verband maken

Welkom op deze site

Hier kun je terecht voor info over mijn  dienstverlening. Ik bied ondersteuning en inspiratie bij  uitdagingen die kunnen ontstaan als heel verschillende mensen en partijen samen voor een vraagstuk staan en daarbij hun unieke krachten willen inzetten.

Het vormgeven van deze verbanden in communities, in netwerken en soms ook binnen organisaties is niet eenvoudig. Dit vraagt een andere manier van organiseren en samenwerken. Belangrijke elementen daarin zijn gelijkwaardigheid, co-creatie, afwisseling tussen actie en reflectie en het volgen van de energie.

De kunst is om ieders eigenheid zo volledig mogelijk te laten bloeien en tegelijk een verband te smeden waarin de meerwaarde van het samenwerken optimaal benut wordt.

DIENSTEN

Programma ontwerp

 

 

 

Inspiratie sessies

Advies gesprekken

 

 

 

Workshops

WERKWIJZE

Een aantal uitgangspunten die ik hanteer:

  • De inhoud van wat ik doe ontwikkel ik samen met de mensen die het betreft
  • Ieder zet zich in waar zijn kennis en inspiratie tot zijn recht komt
  • We beginnen bij wat al ‘goed gaat’, waarderen dat en bouwen dat uit
  • We werken niet alleen vanuit de ratio, maar ook vanuit het hart
  • In de praktijk proberen we dingen uit en leren daarvan
  • We werken cyclisch, actie en reflectie wisselen elkaar af in korte rondes

 

De methodieken die ik gebruik zijn divers. Het meest gespecialiseerd ben ik in Netwerk Programmatisch werken, een manier om vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt samenhang te creëren in verschillende initiatieven om zo een krachtige beweging te vormen. Het is een mix van ontwerpen en ontwikkelen, er wordt structuur aangebracht middels een (open) programma en tegelijk wordt er geacteerd op wat zich ontvouwt. Daarnaast gebruik ik tools uit het opgavegericht werken, Theory U, systemisch werk middels opstellingen, Sociocratie 3.0 voor gelijkwaardige besluitvormingsprocessen, en Appreciative Inquiry o.a. bij de start van processen. Ook werk ik graag samen met social designers en kunstenaars. Waar passend zet ik beweging en/of aandachtsoefeningen in.

KLANTEN

Mijn klanten komen vooral uit publieke, not 4 profit en professionele organisaties. Van hogescholen tot welzijn- en zorgorganisaties, gemeenten, brancheorganisaties, culturele stichtingen en netwerkverbanden. Ook in de zakelijke dienstverlening deed ik opdrachten. Daarnaast was ik actief als coach en docent in veel veranderkundige programma’s van opleidingsinstituten als De Baak, Nyenrode EMDC en Sioo.

Trajecten die ik begeleidde gingen o.a. over visie ontwikkeling en het begeleiden van de daaruit voortvloeiende veranderingen, organisatie- en cultuurverandering, het toepassen van nieuwe methodieken, maar vooral: hoe werk je samen in divers samengestelde netwerken binnen en buiten de organisatie, gebruik makend van de aanwezige (initiatief) krachten.

Ik werk graag samen in partnerschap en co-creatie. Om het zo veel leuker, interessanter en vooral effectiever te maken en toe te kunnen werken naar mijn overbodigheid.

 

samenwerken
OVER

Helder geluid

Heeft een doorleefde visie op organiseren. Veel inzicht in de psychologie van mensen en een groot repertoire aan interventies. Levert waardevolle inzichten op inhoud én proces.”
1

Allround partner

“Loyaal, veelzijdig en ervaren. Combineert en schakelt makkelijk in verschillende rollen zoals programmaleider, adviseur en opleider. Verbind strategisch niveau met operatie en vice versa.”

Scherpe beelden

Brede kennis, expert in het ‘werken in netwerken’. Vaardig in het omgaan met groepen. Creatief in het hanteren van verschillende werkvormen. Dringt snel door naar de kern, brengt samenhang. Triggert mensen om verder te komen.”

Gerdine van Ramshorst
GERDINE

Ik ben een ervaren veelzijdig veranderkundige met een rugzak vol met tools en een grote betrokkenheid. Sensitief, gedreven, een scherpe analist met een holistische kijk en creatieve aanpak. Van nature gericht op ontwikkeling en vernieuwing heb ik het vermogen ontwikkeld om een vraagstuk in zijn verband te zien, mensen in beweging te krijgen en zo samen met betrokkenen tot resultaten te komen.

Ruim twintig jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Ik gaf mezelf de opdracht om een integrale werkwijze te ontwikkelen met de drie componenten die ik tot dan toe los van elkaar in praktijk bracht. Dat betrof mijn management en beleidservaring gecombineerd met een studie bestuurskunde, mijn scholing en ervaring in groepswerk en coaching maar ook mijn persoonlijke ontwikkeling o.a. in de vorm van (Taoïstische en sjamaanse) meditatie en bewegen. Mijn zoektocht concentreerde zich rond de vraag: hoe kunnen we de natuurlijke, zelforganiserende beweging van mensen en andere levende systemen zoals organisaties stimuleren en beïnvloeden? Dit is een veranderkundige vraag en dat is dan ook de richting waarin ik me ontwikkelde.

Ik kwam erachter dat Oost en West elkaar ontmoeten in de chaostheorie (complexiteitstheorie) en verdiepte me in netwerken als basisstructuur van levend weefsel. Dat gaf houvast bij het anders kijken naar complexe vraagstukken en bood handelingsperspectieven.

Contact met het lichaam en gevoel is een belangrijke voorwaarde om adequaat in het moment te kunnen handelen. Dit lichaamsbewustzijn integreren in ons professioneel handelen is uitdagend, maar geeft ook veel voldoening en ontspanning is mijn ervaring.

CONTACT

Heeft u een vraag of wilt u gewoon kennismaken? Maak aub contact via LinkedIn

CREDITS

Website: ditisroos.nl                    Beelden Jene Stephaniuk, Alex Sherstnew  Unsplash                    Foto’s Gerdine: Marloes Klaver                    

 
 
COOKIE-BELEID

Bekijk hier informatie over cookies.