REGELS OF VRAAGSTUK

Van oudsher is het voor overheden belangrijk vanuit regels en procedures te denken bij het uitvoeren van een taak. Bij opgavegericht werken is het andersom. Dan worden werkprocessen, middelen en menskracht situationeel georganiseerd op basis van wat het vraagstuk nodig heeft. Vaak over sectoren en organisatiegrenzen heen. Je werkt samen met wie nodig en betrokken is in gelijkwaardigheid en co- creatie.

R E S U L T A T E N

Dit leertraject biedt houvast bij het werken aan complexe opgaven. Je leert de opgave waarvoor je aan de lat staat te doorgronden, jezelf te positioneren en maakt kennis met verschillende instrumenten en methodieken die je helpen om -samen met collegae en netwerk- de opgave te beoordelen en aan te pakken. Het leertraject is dan ook uitermate geschikt om samen met een opgaveteam te doorlopen.

OPZET

De basis van dit leertraject vormt de opgave waar je in de praktijk aan werkt. Het leertraject is ook uitermate geschikt om samen met een opgaveteam te doorlopen en wordt op maat gemaakt voor de groep dieelnemers. Het leertraject bestaat uit 4 modules:

  • Context, vraagstukken en vensters
  • Persoonlijk leiderschap en publieke waarde
  • Methodische action learning
  • Oogsten en verder brengen

Neem contact op voor meer gedetailleerde info; 06.42986649